- 6-2-2013: PAS ONTDEKT. Toen ik aan mijn oma's dagboeken werkte heb ik een cursiefje geschreven over het gezin van Marie van Reede die bij ons een poosje onderdak kreeg (blz. 32). De vader van het gezin, een oud koopvaardij-officier net als mijn vader, kreeg een oproep om zich te melden voor de marine en weigerde te gaan. Mijn vader kreeg vrijstelling. Van Reede werd opgehaald en naar Suriname gedeporteerd... Lees verder.
- Onlangs zijn de collecties van het Verzetsmuseum en het NIOD uitgebreid met Dagboek van een boerin in Bakkum tijdens de oorlog. Op donderdag 16 november j.l. zijn aan beide instituten een exemplaar overhandigd. Lees het artikel.
- Op woensdag 4 en vrijdag 6 januari 2006 besteedde Omroep Max radio aandacht aan het boek. Dat gebeurde in het programma Ontbijten met Max wat tussen zeven en acht uur in de morgen werd uitgezonden op 747 AM. Naast fragmenten uit het boek waren er vraaggesprekken met de bewerkster Margaret Pronk te beluisteren over haar leven in Zuid-Afrika, over haar grootmoeder, de schrijfster van de dagboeken en het kontakt wat zij met haar had. Er waren Zuid-Afrikaanse volksliedjes te horen die afkomstig zijn van een plaat met de titel: Oumaatjie Prinsloo Sing. Het programma is nog te beluisteren via internet. www.omroepmax.nl

- Op 22 oktober 2005 schonk het Noord-Hollands Dagblad uitgebreid aandacht aan het boek. Lees het artikel.

- op 19 oktober 2005 verscheen in het Nieuwsblad voor Castricum een uitgebreid artikel over dit dagboek. Lees het artikel.

- Op 15 oktober 2005 schreef de Stiphoutse Loop een artikel over dit dagboek. Lees het artikel.

- Op 4 oktober 2005 werd in het gemeentehuis te Castricum om 14.00 uur het eerste exemplaar uitgereikt door de bewerkster van het boek, mevrouw Pronk-Stuifbergen aan de burgemeester van Castricum, mevrouw Emmens-Knol. Bekijk de foto's.